Användarvillkor

Det har varit den konsekventa policyn för denna webbplats att respektera användarnas integritet' personlig information, och denna webbplats kommer inte att avslöja eller avslöja användare' personuppgifter till tredje part utom dess partners utan användare' samtycke, utom när det krävs av lag eller myndigheter med juridisk myndighet eller med användare' samtycke. Om inte användaren väljer eller samtycker till att göra det vid tidpunkten för registreringen, eller om det inte finns ett annat avtal mellan användaren och webbplatsen och partnerenheten om utlämnande eller användning av användaren' För att kunna driva och förbättra tekniken och tjänsterna på webbplatsen, kan vi använda eller tillhandahålla icke-personligt identifierbar information om användare till tredje part, och för att kunna använda och förbättra webbplatsens teknik och tjänster. som kommer att bidra till att ge användarna en bättre användarupplevelse och förbättra kvaliteten på våra tjänster.


Tjänsten kan använda cookies för att göra det möjligt för dig att logga in och använda våra tjänster och för att tillåta inställning av dina specifika tjänstealternativ. Användningen av cookies gör det möjligt för oss att ge dig en mer personlig service. Allt innehåll som samlas in genom användning av cookies är aggregerat och anonymt. Du kan välja att acceptera eller neka cookies genom att ändra webbläsarens inställningar för att neka cookies, och om du väljer att neka cookies kanske du inte kan logga in eller använda tjänster eller funktioner som är beroende av cookies.


Tjänsten kräver att användare delar och upprätthåller de fördelar som tillhandahålls av Tjänsten, och användare bekräftar härmed att de samtycker till att Tjänsten använder din dator' s processor- och bandbreddsresurser som krävs för att andra användare av programvaran ska kunna kommunicera med dig och dela tjänsten för begränsade ändamål. Detta samtycke kan påverka användaren' Erfarenhet och utgör oförutsägbara risker. Du bör överväga och göra ditt val noggrant och bära risken. Användare samtycker till att Programvaran kommer att använda sina rimliga ansträngningar för att skydda integriteten och integriteten hos dina datorresurser och datorkommunikation, men du bekräftar och samtycker till att Webbplatsen inte kan tillhandahålla någon garanti i detta avseende.


När du använder de sökta tjänsterna registrerar servern automatiskt viss information, inklusive URL, IP-adress, webbläsartyp och språk som används, samt datum och tid för åtkomst.


Denna webbplats respekterar och skyddar all din personliga information, såsom ditt registrerade användarnamn, e-postadress, etc. Denna webbplats påminner dig dock om att de nyckelord du anger när du använder sökmotorn inte kommer att betraktas som dina personuppgifter.


I följande fall kommer dina personuppgifter att lämnas ut i enlighet med dina önskemål eller rättsliga krav, och eventuella problem som uppstår därav kommer att bäras av dig personligen.


(1) Med ditt tillstånd.


(2) Dina personuppgifter lämnas ut endast för att tillhandahålla de produkter och tjänster du har begärt.


(3) I enlighet med relevanta lagar och förordningar och i enlighet med de krav som ställs av relevanta myndigheter.


(4) Där vi finner att du har brutit mot webbplatsen' Användarvillkor eller andra bestämmelser som reglerar användningen av produkter och tjänster.


(5) Andra omständigheter under vilka dina personuppgifter lagligen kan lämnas ut.